Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của Kính mắt Việt Hàn
Khi bạn sử dụng dịch vụ của Kính mắt Việt Hàn, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng; chúng tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Chính sách của chúng tôi về sự riêng tư:

Sự riêng tư của bạn quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, cho dù bạn là người mới sử dụng dịch vụ Kính Mắt Việt Hàn hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu cách thực hành của chúng tôi – và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như tuổi, địa chỉ, số điện thoại và những bệnh liên quan đến mắt cho đến những thông tin phức tạp hơn như công việc bạn đang làm, sở thích của bạn về các hoạt động hàng ngày.

Chúng tôi thu thập thông tin theo các cách sau:

Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: nhiều chương trình của chúng tôi yêu cầu bạn đăng ký thông tin để tham gia. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ của bạn, ngành nghề để giúp chúng tôi phục vụ bạn được tốt hơn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được:

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các dịch vụ của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và bảo vệ Kính mắt Việt Hàn và khách hàng của mình. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ kính mắt tốt nhất.